Behandling 

Hur går det till?
Det finns ingen "standardbehandling". Varje människa är unik och behandlingen anpassar jag efter dina behov. Innan första behandlingen ställer jag därför en del frågor kring hälsa, mediciner och tidigare sjukdomar. Du halvligger på en brits och tar endast av dig på fötterna. En behandling tar c:a 1 timme.

Hur många behandlingar behövs?
Det är kroppen som avgör takten på sin självläkning. Ju längre man haft sina symtom, desto längre tid tar det att bli av med dem. Många märker en förbättring redan efter 2-4 gånger.

Gå sedan regelbundet för att hålla dig frisk!

Öronakupunktur
Använder jag ibland för att förstärka effekten av zonterapi. Kan även ges separat.
 

Prislista gäller from 2012-04-01                          

Zonterapi 45 min                  500 kr
Zonterapi 60 min                  600 kr
Zonterapi 60 min - 5-kort     2750 kr
Zonterapi 90 min                  800 kr

Din säkerhet 

Som medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund (www.kroppsterapeuterna.se) innehar jag ansvars- och patientförsäkring.
Socialstyrelsens regler för alternativa terapeuter innebär att jag har tystnadsplikt på samma sätt som inom vården. 

 

 

© 2007 Pepita Stenhammar Kungstorpsv 8C, Höllviken    Tel: 0768 500 559    www.pepitastenhammar.se