Din säkerhet 

Behandling 

Hur går det till?

Det finns ingen "standardbehandling". Varje människa är unik och behandlingen anpassar jag efter dina behov. Innan första behandlingen ställer jag därför en del frågor kring hälsa, mediciner och tidigare sjukdomar. Du halvligger på en brits och tar endast av dig på fötterna. En behandling tar c:a 1 timme.

Hur många behandlingar behövs?

Det är kroppen som avgör takten på sin självläkning. Ju längre man haft sina symtom, desto längre tid tar det att bli av med dem. Många märker en förbättring redan efter 2-4 gånger.

Gå sedan regelbundet för att hålla dig frisk!

Prislista                      

Zonterapi 45 min                  550 kr

Zonterapi 60 min                  660 kr

Zonterapi 90 min                  900 kr

Som medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund (www.kroppsterapeuterna.se) innehar jag ansvars- och patientförsäkring.

Socialstyrelsens regler för alternativa terapeuter innebär att jag har tystnadsplikt på samma sätt som inom vården. 

© 2015  Pepita Stenhammar Kungstorpsv 8C, Höllviken    Tel: 0768 500 559    www.pepitastenhammar.se